กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 08-1974-0567 ;
 
Google

AMSS++สพป.ลย.1

AMSS++สพป.ลย1

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
เอกสาร/หนังสือ
รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554
แนวทางการประเมินมาตรฐานปฐมวัย
การจัดทำรายงานประจำปี เล่มที่๗
แนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ เล่มที่๑
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เล่มที่๕
กฎกระทรวง 2553
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ
สังเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เล่มที่๒
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มที่๘
รายงานการศึกษาด้านปัจจัยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดระบบบริหาร เล่มที่๔
ประเมินคุณภาพภายใน เล่มที่๖
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เล่มที่๓
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการสังเคราะห์การประเมินภายนอก รอบสาม ปี2558

เพลง
ซาวด์เพลงรักเลยไม่ทิ้งขยะ

CountDownO-Net
วันนั้นได้ผ่านมาแล้ว
O-NET
สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2019
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมสำนักงานศูนย์ที่ 18
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
รับ-ส่งหนังสือราชการ

รับส่งหนังสือ สพป.ลย1

เว็บที่หน้าสนใจ
 
หน้าแรกเว็บไซต์ สพป.ลย.1

 
สพป.ลย.1

 
การจัดการความรู้ สพป.ลย.1

 
กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 
เครือข่ายครูไทเลย

 
ครูไทเลย1

 
บริการ สพป.ลย.1


รัฐบาลไทย

 

ร้องทุกข์กับรัฐบาล

 
กบข.

 
อุทยานแห่งชาติ

 
จังหวัดเลย

 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
รับ-ส่งหนังสือ สพท.ลย1

 
ส่งอีเมล์ สพท.ลย1

 
ไทเลย-ICT

 
ไทเลย

 
กระทรวงศึกษาธิการ

 
ข่าววีดีทัศน์ทางการศึกษา

 
นิเทศออนไลน์

 
สมศ.

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

 
เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

 
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามนโยบาย

'แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพป.ลย.1

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล(Link)
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา Department of Quality Assurance.: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Пасьянсы
โดย: afaxyqyc
ติดประกาศ: 06-30-2018 @ 05:49 am

Пасьянсы играть бесплатно
Востребованность карточных игр оставляет позади большое количество иные разновидности проведения досуга благодаря несложным правилам, доступности инвентаря и разнообразию версий. Это позволяет привлечь громадную аудиторию заинтригованных игроков самого разного возраста - от подростков до стариков. Среди разнообразия игр, главным атрибутом в которых выступает карточная колода, выделяется пасьянс – чуть ли не наиболее масштабных областей с неисчислимыми разновидностями.


Для раскладки нужен только один участник, а обыкновенная колода карт может занять игрока как на считанные минут, так и на многие часы это определяется предпочтенной игры. Требования чаще всего заключаются в внимательности, стратегии и развитой памяти. Хотя сложность правил и левел необходимой подготовки могут разниться, большую роль тут играет вариативность. На страницах портала Solitaire-game - разложить пасьянс онлайн и иные игры представлены в большом ассортименте.


Всего в мире насчитывается около 100 различных вариантов игры пасьянс, однако при этом самыми известными считаются только 5-6 основных разновидностей, предложенных на нашем платформе.


Паук – наиболее распространенная вариантов пасьянса. Соберите последовательности одной масти от короля до туза, перекладывая стопки из положения в ряд, но исключительно на карты, которые старше на одно порядок.


Солитер. Две колоды выкладываются в восемь рядов. Сверху находятся 4 доступных для текущего хранения нереализованных карт и четыре базовых ячейки, куда требуется складывать последовательности от туза до короля с учётом масти. Допускается перекладывание нижних карт в стопками, но карты обязаны класться по уменьшению с чередованием масти по цветам.


Косынка. Карты размещаются в 7 стопок по 1-7 карт, а неиспользованные размещаются в стопку. Игроку нужно сложить по восходящей очередности все масти от туза к королю, перемещая понемногу карты с игрового поля в базовые ячейки.


Маджонг. Наиболее загадочная вид пасьянсов, в которой вместо привычных карт играют фишки из интересной китайской игры Маджонг. В пасьянсе крайне важны внимание и память, поскольку нужно искать на игровом столе пары одинаковых объектов, не закрытых хотя бы с одной из длинных сторон и которые можно снять с поля.


Сперва отличия в правилах могут показаться незначительными, но в процессе игры разница становится бесспорной, а ошибочный выбор стратегического плана может плохо сказаться на итоге расклада. В связи с этим, перед началом игры внимательно изучите правила заинтересовавшего вас Solitaire-game - Солитер онлайн, Косынка онлайн.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-30-2018 @ 05:49 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

Web Links
กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-0000-0000 อีเมล์ niwat@loei1.go.th

Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
Downloads
 
 • รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 ดาวน์โหลด 403 ครั้ง
 •  
 • สังเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
 •  
 • แนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
 •  
 • รายงานการศึกษาด้านปัจจัยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
 •  
 • มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
 •  
 • การจัดระบบบริหาร เล่มที่๔ ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
 •  
 • แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ เล่มที่๑ ดาวน์โหลด 359 ครั้ง
 •  
 • มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
 •  
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เล่มที่๕ ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
 •  
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มที่๘ ดาวน์โหลด 298 ครั้ง