กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 08-1974-0567 ;
 
Google

AMSS++สพป.ลย.1

AMSS++สพป.ลย1

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
เอกสาร/หนังสือ
แนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ เล่มที่๑
การจัดทำรายงานประจำปี เล่มที่๗
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เล่มที่๕
กฎกระทรวง 2553
แนวทางการประเมินมาตรฐานปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เล่มที่๒
สังเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มที่๘
รายงานการศึกษาด้านปัจจัยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดระบบบริหาร เล่มที่๔
ประเมินคุณภาพภายใน เล่มที่๖
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เล่มที่๓
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการสังเคราะห์การประเมินภายนอก รอบสาม ปี2558

เพลง
ซาวด์เพลงรักเลยไม่ทิ้งขยะ

CountDownO-Net
วันนั้นได้ผ่านมาแล้ว
O-NET
สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2018
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมสำนักงานศูนย์ที่ 18
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
รับ-ส่งหนังสือราชการ

รับส่งหนังสือ สพป.ลย1

เว็บที่หน้าสนใจ
 
หน้าแรกเว็บไซต์ สพป.ลย.1

 
สพป.ลย.1

 
การจัดการความรู้ สพป.ลย.1

 
กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 
เครือข่ายครูไทเลย

 
ครูไทเลย1

 
บริการ สพป.ลย.1


รัฐบาลไทย

 

ร้องทุกข์กับรัฐบาล

 
กบข.

 
อุทยานแห่งชาติ

 
จังหวัดเลย

 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
รับ-ส่งหนังสือ สพท.ลย1

 
ส่งอีเมล์ สพท.ลย1

 
ไทเลย-ICT

 
ไทเลย

 
กระทรวงศึกษาธิการ

 
ข่าววีดีทัศน์ทางการศึกษา

 
นิเทศออนไลน์

 
สมศ.

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

 
เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

 
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามนโยบาย

'แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพป.ลย.1

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล(Link)
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา Department of Quality Assurance.: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Skutecznosc kwestionowania nieuznania
โดย: ugulimi
ติดประกาศ: 03-06-2018 @ 04:11 am

Z zaczerpnięcia tego uprawnienia. Wobec tego też sprawdzona z wykorzystaniem Głos ORAZ instancji bezdyskusyjna okoliczność pozostawania wnioskodawcy w poglądu profesji, która jednoznacznie eliminowała alternatywa wykorzystania za pośrednictwem niego z pełnomocnictwa aż do emerytury w okrojonym wieku z tytułu profesji w przesłankach specyficznych (art. 184 ust. 2 powołanej dalej regulacji), potrzebnie oszacowana została za satysfakcjonującą okazję do zwieńczenia zachowania tudzież wydania zaskarżonego osądu. Dyscyplina tudzież rzecz zidentyfikowania prawniczego w sytuacjach z obrębu asekurowań publicznych wyróżnia esencja woli organu rentowego. Asekurowany składając aż do organu rentowego "konkluzja o emeryturę", domagał się przyznania mu tego zdradzania, zaś nie negocjacje rozporządzenia aż do panu pod wymogiem wyjścia związku robocie, co byłoby niemożebnego. Niezależnie od chwili tego mylny istnieje pojęcie o ewentualnej dopuszczalności pertraktacje za pomocą Opinia uprawnienia aż do wcześniejszej emerytury poniżej wymogiem rozwiązania sądzie profesji (zestaw orzeczenie Trybunału Najważniejszego spośród dnia 15 grudnia 2000 r., II UKN 147/00, OSNP 2002 nr 16, poz. 389), w jakim Sąd Przedwieczny zakomunikował, iż stworzenie decyzji organu rentowego zaufa na rozstrzygnięciu o w pewnym sensie do praktycznego świadczenia (czy też o jego wysokości) jako pełni, oraz nie o jedynych marginesach składających się na owo rozporządzenie. Sąd stwierdzający dokonanie za pomocą asekurowanego niejakiego czy też więcej warunków powstania rozporządzenia do świadczenia, nie prawdopodobnie dojść do ładu tego w gnomie werdyktu, przy równoczesnym oddaleniu unieważnienia asekurowanego od niepozytywnej w celu panu woli organu rentowego. skuteczny adwokat opinie
Owszem, bezkonfliktowo z art. 100 ust. 1 regulacji z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Niecywilnych (Dz.PRZY. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), przepis do oznaczań wskazanych w tej regulacji wynika spośród dniem wynagrodzenia się niecałych warunków nastręczanych do ich pobrania. Dopiero też, na wniosek osoby uprawomocnionej, organ rentowy donosi uchwałę o uznaniu uprawnienia (art. 116 tudzież art. 118 ustawy o emeryturach natomiast rentach spośród Funduszu Asekurowań Niepublicznych). Wypada mało tego ogłosić, że decyzja ustalający egzystencja lub niebyt


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-06-2018 @ 04:11 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

Web Links
กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-0000-0000 อีเมล์ niwat@loei1.go.th

Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที
Downloads
 
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เล่มที่๕ ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
 •  
 • รายงานการศึกษาด้านปัจจัยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
 •  
 • การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เล่มที่๒ ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
 •  
 • แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
 •  
 • ซาวด์เพลงรักเลยไม่ทิ้งขยะ ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
 •  
 • มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
 •  
 • แนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
 •  
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มที่๘ ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
 •  
 • รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง 2553 ดาวน์โหลด 292 ครั้ง