กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 08-1974-0567 ;
 
Google

AMSS++สพป.ลย.1

AMSS++สพป.ลย1

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
เอกสาร/หนังสือ
รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554
แนวทางการประเมินมาตรฐานปฐมวัย
การจัดทำรายงานประจำปี เล่มที่๗
แนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ เล่มที่๑
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เล่มที่๕
กฎกระทรวง 2553
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันฯ
สังเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เล่มที่๒
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มที่๘
รายงานการศึกษาด้านปัจจัยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดระบบบริหาร เล่มที่๔
ประเมินคุณภาพภายใน เล่มที่๖
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เล่มที่๓
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการสังเคราะห์การประเมินภายนอก รอบสาม ปี2558

เพลง
ซาวด์เพลงรักเลยไม่ทิ้งขยะ

CountDownO-Net
วันนั้นได้ผ่านมาแล้ว
O-NET
สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2019
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมสำนักงานศูนย์ที่ 18
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
รับ-ส่งหนังสือราชการ

รับส่งหนังสือ สพป.ลย1

เว็บที่หน้าสนใจ
 
หน้าแรกเว็บไซต์ สพป.ลย.1

 
สพป.ลย.1

 
การจัดการความรู้ สพป.ลย.1

 
กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 
เครือข่ายครูไทเลย

 
ครูไทเลย1

 
บริการ สพป.ลย.1


รัฐบาลไทย

 

ร้องทุกข์กับรัฐบาล

 
กบข.

 
อุทยานแห่งชาติ

 
จังหวัดเลย

 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
รับ-ส่งหนังสือ สพท.ลย1

 
ส่งอีเมล์ สพท.ลย1

 
ไทเลย-ICT

 
ไทเลย

 
กระทรวงศึกษาธิการ

 
ข่าววีดีทัศน์ทางการศึกษา

 
นิเทศออนไลน์

 
สมศ.

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

 
เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

 
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามนโยบาย

'แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพป.ลย.1

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล(Link)
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา Department of Quality Assurance.: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

All You Could Wanted To Understand About Football
โดย: anafa
ติดประกาศ: 11-12-2017 @ 03:15 pm

Men and women of all ages love playing football. Football is not just a kid's video game, so take the time to learn more about it. This post will explain to you how everyone can take pleasure in soccer.

Although soccer equipment is very expensive, you really need it to become totally secure whilst you perform. If you purchase sub-par equipment, or if you forget to purchase something that you require, you can find injured. Medical center charges costs a lot more than the cost of good gear.

Will not keep on the site de apostas soccer ball for over two touches. You take risks if you take the tennis ball for a longer time and can turn out shedding it, except if you are excellent. You can be much more beneficial to your team by transferring the soccer ball around two details. You can consider getting the ball again.

Consider forcing the soccer ball with all the inside your feet if you have to guard it. This gives you additional control and then make it tough for your defender to rob it from you. Make use of your overall body to protect the ball through the defender and search for yet another participant it is possible to move the ball to.

Each quick and long goes by are very important to keep the ball from defenders. When you are getting near the aim, quick goes by could be crucial in getting the golf ball to your teammate who may be in stronger position. Very long passes might be helpful when plenty of activity is going on using one aspect of your area to help keep your crew in charge of the ball.

You need to make choices rapidly if you enjoy. Should you think twice for a 2nd, you take the risk to reduce the soccer ball. Generating fast choices may become easier as you exercise and become familiar with players on the crew. Usually check the area to discover the other players are going to do even should you not get the ball.

It is necessary that you can workout to acquire in the very best shape to engage in soccer, but make certain you tend not to put your whole body by means of greater than it may deal with. Rather than producing things greater, this might use your system lower and in a negative way have an impact on how you will perform.

Realize that enhancing your soccer skills can take some time and effort. You will not considerably increase your capabilities in a week or two. The very best football players understand that they must consistently practice for days and weeks prior to any large enhancements come up. However, with enough persistence, you will definately get better.

The most important thing to keep in mind when enjoying football is usually to always consider the shot if you find the goal. You might be guaranteed to fall short in the event you don't attempt, so generally allow yourself the opportunity to produce a objective by at least kicking the ball. The greater number of photographs you take, the higher your chances are of earning it in.

Training your juggling expertise at home with the soccer ball. Manage from your thigh after and find the soccer ball. Then, manage a second time and capture. Take care of your handle, and keep repeating this process. Your online game enhances profoundly as you grow far better at juggling. Something like this you could do to help you manage the soccer ball much better is vital.

As being a soccer gamer, you need a very good exercise regimen along the side of your regular exercise and enjoying time. Central fortifying work outs are best, and will help you get prepared for the hits you're going to choose to use your abdomen from time to time. These workout routines also assistance with your vigor to keep relocating compared to feeling exhausted and then in pain.

Always heat up your muscles and stretch out just before a game title. It will help prevent damage and helps to keep you new and agile. One of the more frequent accidents can be a hamstring pressure. The hamstring is found right on top of the leg on the back of your lower leg. You will be surprised at how straightforward an accident can occur in the event you don't stretch out your own muscles before a activity.

You need to have the capacity to learn how to maximize the totally free kicks. These kicks tend to be 20-30 yards out of the target and keeper. It is possible to report some great goals in this way that will create the variation in the video game and switch the energy in your aspect. While these possibilities only happen at times, you must recognize the value of the scoring chance without needing to continually make an effort to generate 1.

When selecting shin guards, choose ones which are cleanable. If your shin guards are not machine washable, at the very least make certain that they may be fingers washed. Shin guards gather sweating and germs and must be cleaned pursuing every single activity. Rinse and dried out pursuing the directions on the shin guards.

If soccer was a mystical sport for you, you realize a little more about it. Considering that looking over this article, the thing is how soccer will manage to benefit you. Make use of the superb ideas supplied here, and take into account integrating football to you.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-12-2017 @ 03:15 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

Web Links
กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-0000-0000 อีเมล์ niwat@loei1.go.th

Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
Downloads
 
 • มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
 •  
 • ประเมินคุณภาพภายใน เล่มที่๖ ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
 •  
 • ซาวด์เพลงรักเลยไม่ทิ้งขยะ ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
 •  
 • รายงานผลการสังเคราะห์การประเมินภายนอก รอบสาม ปี2558 ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
 •  
 • รายงานการศึกษาด้านปัจจัยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
 •  
 • การจัดระบบบริหาร เล่มที่๔ ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
 •  
 • แนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
 •  
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มที่๘ ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
 •  
 • การจัดทำรายงานประจำปี เล่มที่๗ ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
 •  
 • รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 ดาวน์โหลด 403 ครั้ง